Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Facebook

 

TVS Sędziszów

 

XXIX Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”

 

Siedemnaście zespołów obrzędowych uczestniczyło w XXIX edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”, który w dniach 22-23 kwietnia b.r. odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

 

Protokół posiedzenia jury XXIX Wojewódzkiego Konkursu „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” , MGOK w Sędziszowie Młp.

Sędziszowski ośrodek kultury po raz drugi gościł zespoły obrzędowe z terenu województwa podkarpackiego, rywalizujących w Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”.  Idea konkursu, którego głównym organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nawiązuje do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Głównym przesłaniem odbywających się od prawie trzech dekad konfrontacji jest wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej grup regionalnych.

W ubiegłym roku główne nagrody w konkursie przypadły zespołom z gminy Sędziszów Małopolski: Grand Prix zdobył Zespół Obrzędowy z Zagorzyc, zaś jedną z dwóch równorzędnych I nagród – Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”.

Tegoroczną edycję konkursu poprzedziło seminarium warsztatowe dla opiekunów zespołów i reżyserów widowisk obrzędowych, które przeprowadzili: Elżbieta Dudek-Młynarska – etnograf, kierownik Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie („Obrzędowość wiosenna Podkarpacia. Zwyczaje, magia, symbolika ludowa”), oraz Andrzej Piecuch – aktor Teatru „Maska”, dyrektor Teatru „Jaruga” (  „Elementy widowisk obrzędowych”) . Prelegenci znaleźli się także w komisji konkursowej, której skład uzupełnili:

dr Sylwester Łysiak (przewodniczący) – doktor kulturoznawstwa, specjalista ds. teatru amatorskiego i ludowego, pracownik artystyczny Tarnobrzeskiego Domu Kultury;

Jolanta Danak-Gajda – muzykolog, etnograf, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów;

Danuta Pado – aktorka, instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie;

Maria Kula – etnolog, instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Komisja, po obejrzeniu 17 widowisk przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę Główną Grand Prix w wysokości 2500 zł, płatną ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zdobyła Grupa Obrzędowa im. Marii i Józefa Dziedziców z Trzciany za widowisko „Herody”,

I nagrodę w wysokości 1500 zł, ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, zdobył zespół „Jamniczanki” z Jamnicy za widowisko „Adwentowy wiecór w Walkowej chacie”;

Dwie równorzędne II nagrody w wysokości 1200 zł każda, płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdobyły zespoły: „Połomianie” z Połomii za widowisko „Prządki” oraz „Folusz” z Giedlarowej za widowisko „Swaszczyny”;

Dwie równorzędne III nagrody w wysokości po 800 zł każda, płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdobyły: Zespół Obrzędowy „Mazurzanie” z Mazurów gm. Raniżów za widowisko „Zmówiny” oraz „Futomianie” z Futomy za widowisko „Wilijo”.

Wyróżnienia w wysokości 500 zł każde, płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano zespołom:

„Bojcory” z Trzęsówki za widowisko „Dzieci, gusła i prababki”;

„Cmolasianie” z Cmolasu za widowisko „Żeniacka”;

Zespół obrzędowy z Łazor za widowisko „Kłuserskie żywota”;

„Leszczynka” z Wólki Grodziskiej za widowisko „Idą, idą święta”;

„Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego za widowisko „Miodobranie – zakup miodu na wesele”;

„Ocicanki” z Tarnobrzega za widowisko „Ocepiny”;

„Graboszczanie” z Grabownicy Starzeńskiej za widowisko „Nasza Ziemia Święta”;

„Pawłosiowianie” z Pawłosiowa za widowisko „Idą Herody”;

„Kalina” z Zapolednika za widowisko „Wicie palmy wielkanocnej”;

„Tkacze” z Wysokiej za widowisko „Z naszych pól i łąk”;

oraz Stowarzyszeniu Tradycji i Kultury Wiejskiej „Jawornik” z Jawornika Polskiego za widowisko „Obrzęd kolędowy – święta Bożego Narodzenia”.

 

Konkurs zgromadził 300 uczestników .Najstarszy aktor Józef Kuras  z Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki” liczył sobie 89 lat otrzymał owację na stojąco za zatańczoną z wigorem polkę. Najmłodsi miłośnicy  tradycyjnego folkloru z Zespołu Śpiewaczo- Obrzędowego „Leszczynka” i z  Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie”  liczyli sobie 6 lat.

 

Warto zaznaczyć, że prezentacje konkursowe cieszyły się dużym zainteresowaniem widowni, która bacznie śledziła wydarzenia sceniczne. Wśród oglądających, oprócz mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego, byli także członkowie klubów seniora z gmin Wielopole Skrzyńskie i Ropczyce (Niedźwiada, Witkowice, Gnojnica) oraz kół gospodyń wiejskich z gmin Iwierzyce i Świlcza.

O poczęstunek dla uczestników zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Klęczan. Przygotowany przez klęczańskie gospodynie stół regionalny uginał się od tradycyjnych przysmaków. Były tam babki wielkanocne, proziaki, baranki ze swojskiego masła, napój z pokrzywy, pietruszki i cytryny, sery smakowe, pasztety, śliwki w occie, marynowane grzyby, i mnóstwo innych tradycyjnych potraw, które zachwyciły podniebienia wszystkich uczestników i gości konkursu.

Wszystkie zespoły zostały obdarowane koszami wypełnionymi między innymi smakowitymi wyrobami z Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej

 

Komisja oraz członkowie zespołów zgodnie podkreślali niespotykaną gdzie indziej profesjonalną organizację konkursu oraz gościnność sędziszowskiego ośrodka kultury.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. uzyskał na organizację Konkursu wsparcie finansowe w wysokości 20 tys. złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad konkursem objęli: Polskie Radio Rzeszów , TVP3 Rzeszów i Telewizja Sędziszów Młp.

    

 

Wioletta Czapka    

 

SEMINARIUM WARSZTATOWE

 

PRZEGLĄD KONKURSOWY sobota

 

PRZEGLĄD KONKURSOWY niedziela

 

Szczegółowy program Przeglądu.

 

 

 

 
W dniach 22-23 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się XXIX Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje”. Jego głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych obrzędów i zwyczajów. Nasza placówka po raz drugi będzie gościć uczestników konkursu, którego głównym organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
 
 
Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” to jedna z najstarszych imprez związanych z folklorem na terenie Polski. Organizowany jest od 1987r.  Tegoroczny konkurs poprzedzony będzie seminarium warsztatowym dla instruktorów i kierowników zespołów, które odbędzie się dzień wcześniej, tj. 21 kwietnia (piątek). Tematem będą obrzędy i zwyczaje związane z okresem wiosennym. Ponadto uczestnicy wezmą udział w zajęciach warsztatowych z aktorem, obejmujących teatralną część widowisk obrzędowych.
 
Prezentacje konkursowe odbywać się będą w dniach 22-23 kwietnia (sobota, niedziela) od godziny 10.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. Podczas tegorocznej edycji konkursu zaprezentuje się około 20 zespołów z województwa podkarpackiego, zrzeszających ponad 300 artystów. 
Konkurs został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.